Polityka prywatności

Polityka prywatności
Korzystając ze strony internetowej powierzają mi Państwo swoje dane. W ramach polityki prywatności wskazuję jakie dane zbieram i w jakim celu oraz do czego je wykorzystuję. Proszę o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
Jakie dane osobowe przetwarzamy.
Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie internetowej oraz danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym czy też w ramach logowania. Chodzi w szczególności o adres e-mail, imię i nazwisko jak również dane, które pozostawiane są przez Państwa w tzw. plikach cookies.
Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Bednarski ul. Dębowa 64 40-108 Katowice
Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Bednarski ul. Dębowa 64 40-108 Katowice
a także w celach statystycznych i archiwalnych. W innych celach dane mogą być przetwarzane za Państwa zgodą.
Okres przetwarzania danych osobowych.
W zakresie świadczenia usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak jedynie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (przykładowo przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń). W takim też przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
Wymóg podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Proszę jednak pamiętać, że niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie świadczenia usług jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W celach statystycznych i archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora.
Podmioty, którym możemy przekazać dane.
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych (np. dostawcom usług IT, biuro rachunkowe) – przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. organom ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
Przekazywanie danych do państw trzecich.
Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
2. prawo żądania sprostowania danych,
3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) posiadają Państwo dodatkowe prawa:
1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (adres korespondencyjny: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Bednarski ul. Dębowa 64 40-108 Katowice

Posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.