• BERLIN

    Dziś wróciłem z Kliniki z Berlina. Byłem odwiedzić mojego kolegę, który jest szefem Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi i Kliniki Ginekologicznej. Klinika w Berlinie jest jedną z 68 takich samych ośrodków w całych Niemczech. Wykonuje się tam najwięcej zabiegów onkoplastycznych piersi. To co reprezentuje sobą tamtejszy zespół można spokojnie nazwać mistrzostwem. I mam na myśli nie tylko umiejętności i doświadczenie operacyjne, bo to jest bezdyskusyjne, ale podobnie organizacja ośrodka może być wzorem. Jestem pewien, że jest to wzorzec jaki musimy przyjąć w organizacji podobnych ośrodków w Polsce. Nie brakuje nam specjalistów, potrzeba tylko przyjąć standardy i odpowiednie przepisy ułatwiające funkcjonowanie takich ośrodków.