O MNIE

Pracę zawodową rozpocząłem w 1993r. w Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu. Choć klinika miała tradycje w chirurgii endokrynologicznej od początku pracy nauczyciela akademickiego zajmowałem się diagnostyką i leczeniem chorób piersi.

Pierwszym krokiem było unowocześnienie poradni chorób piersi, stworzenie pracowni biopsji mammotomicznej, uczestnictwo jednostki w narodowym programie skryningowym raka piersi, stworzenie zespołu wielu specjalistów ds. raka piersi, aż po organizację oddziału leczenia chorób piersi.

Ustawiczne kształcenie w problematyce chorób piersi realizuję podczas pobytu w wielu ośrodkach chirurgicznych w Europie (Hamburg, Nicea, Barcelona, Berlin, Mediolan, Wiedeń). Uzupełnieniem tego jest oczywiście członkostwo w zespołach ekspertów ds. chorób piersi, członkostwo w towarzystwach naukowych oraz uczestnictwo w kongresach i zjazdach odbywających się w kraju i za granicą.

Dr n. med. Piotr Bednarski

Towarzystwa:

Towarzystwo Chirurgów Polskich
ESSO – European Society of Surgical Oncology
ESOI – European Society of Oncologic Imaging
ESO – European School of Oncology
EORTC – European Organisation for Research and Treatment of Cancer

Konferencje i Sympozja Naukowe:

Advanced Breast Cancer 5th ESO-ESMO International Consensus Conference-Lizbona
18th ESO-ESMO Masterclass in Clinical Oncology – Berlin
16th St. Gallen International Breast Cancer Conference – Wiedeń
ESO-EUSOBI-IBUS Workshop Use of Ultrasound in Breast Cancer Surgery – Strasburg
4th ESSO-ESMO Breast Cancer in Young Women International Conference – Lugano
European Breast Cancer Conference – Barcelona
Advanced Breast Cancer International Consensus Conferences – Lizbona
European Cancer Congress – Amsterdam
Breast Cancer in Young Women International Conference – Lugano
Advanced Breast Cancer Third International Consensus Conference – Lizbona
Multidisciplinary Innovation in Breast Cancer Care – Amsterdam
Advanced Breast Cancer International Consensus Conferences – Lizbona
ESO-ESSO Masterclass in Breast Cancer Surgery – Lake Constance, Szwajcaria
European Association for Cancer Research – Monachium
Breast Cancer Update Course – Mediolan
 • Live Oncoplastic Surgery with stem cells – Mediolan (2010)
 • Workshop – Live Breast Plastic Surgery with stem cells – Istambuł (2010)
 • Innowacje w chirurgii onkologicznej – Gdańsk (2010)
 • Onkoplastyczne leczenie raka piersi – Wałbrzych (2010)
 • European Breast Cancer Conference 7 – Barcelona (2010)
 • Klasyfikacja BIRADS – Szczyrk (2009)
 • The Breast Course – Nicea (2009)
 • Konferencja Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi – Warszawa (2009)
 • Congress of the European Society of Surgical Oncology – Haga (2008)
 • European Breast Cancer Conference 6 – Berlin (2008)
 • European Breast MRI Workshop – Hamburg (2007)
 • Konferencja Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi – Warszawa (2007)
 • European Cancer Conference – Barcelona (2007)
 • Usteckie Dni Onkologiczne – Łeba (2007)
 • Diagnostyka Dopplerowska – Zamość (2007)
 • Congress of the European Society of Surgical Oncology – Wenecja (2006)
 • International Breast Utrasound Seminar – Szczyrk (2006)
 • Kongres Onkologii Polskiej – Poznań (2006)
 • European Breast Cancer Conference 5 – Nicea (2006)
 • Diagnostyka Obrazowa piersi u kobiet z genetycznym uwarunkowaniem ryzyka raka piersi – Szczyrk (2005)
 • Postępy w Leczeniu Raka Piersi – Kraków (2005)